Hijena

Sanjanje i gledanje hijene tumači se kao preporuka podsvijesti za sanjara da misli da je možda on ili ona opterećen odgovornostima. Osjeжaљ se kao da ti netko previљe vjeruje. Alternativno, hijena može predstavljati nekoga u vašem budnom životu sa smislom za humor.