Imp

San o imp simbolizira negativan ili nestašan aspekt vaše osobnosti koja je korisna. Kaos ili poremećaj koji donosi viziju ili rješava problem. Poteškoće koje crtaš za odgovore. Primjer: Čovjek je sanjao da traži da imp izliječi leđa. U stvarnom životu povrijedio je leđa i iskoristio priliku da se približi svojoj ženi, s kojom je imao problema s intimnošću. Vražićak odražava vašu lumbalnu lumbalnu lumbalnu situaciju koja vam daje rješenje za nedostatak intimnosti u vašem braku.