Otvaranje

San da bude inauguracija simbolizira svoje nade ili očekivanja za budućnost kao što značajne promjene svjedoka događa svoj život. Osjećaj Tom ili tema njegovog života promijeniti na bolje. Negativno, pohađanje inauguracije može odražavati napetost, strah ili zavist na vlasništvo primijetiti značajnu promjenu u vašem životu događa. Osjećaj Tom ili tema njegovog života mijenja na gore. San o tome da bude otvoren kao predsjednik simbolizira osjećaje značajne moći se daje vam nakon što se bori da biste dobili Internet. Konačno, osjećaj da se tvoja moć poštuje i prepozna. Možete vidjeti sebe dolaze do spremni koristiti svoju moć proizvesti značajnu promjenu. Osjećaj povećanja statusa ili prepoznavanja za svoja postignuća.