Početak

Ako vidite vrh nečega u snu, taj san ukazuje na visoka očekivanja. Kada gledate na vrh nečega, onda to znači da ste spremni postići rezultate tope. Ako ste na vrhu u snu, onda to znači da ste već postigli ono što ste htjeli. San pokazuje veliki put izabrao.