Jogurt

san o jogurtu simbolizira osjećaj dobro znajući da je nešto dobro za vas ili vaš interes. Naučiti prihvatiti promjene, odgovarajuće ponašanje ili stvari koje je teško prihvatiti.