Jogurt

Sanjate da jedete jogurt pokazuje svoju nesposobnost da djeluje ispravno u teškoj ili neobičnoj situaciji. Morate naučiti prihvatiti i mirno kada se bave neugodne situacije, jer nepromišljene akcije ili riječi mogu donijeti veću štetu.