Sestra

Za san njene sestre, to odražava vezu koju imaš sa sestrom. San može ukazivati koliko si blizu ili udaljen sa svojom braćom. Ako u svom budnom životu nemate sestru, onda san može biti pokazatelj vaše samoće, gdje nemate s kim razgovarati ili plakati na ramenu. Sestrin san može biti povezan i sa opaticinim snom. U tom slučaju, sanjar ima ozbiljne probleme s duhovnošću i uvjerenjima je učinio.