Stiropor

Imati interakciju s stiroporom ili vidjeti stiropor kada sanjate, tumači se kao da sugerirate da prolazite kroz neku vrstu tranzicije u vašem životu. Posebno vidjeti stiropor kup, kada sanjate, može se tumačiti kao simbolika da imate uvjerenje nesigurnosti. Možda bi se osjećate nesigurno ili nestabilno u vezi.