Jasmin

Vidjeti jasmin objašnjava se kao san sa simbolizmom važnim za sanjara. Ovaj san znači ljubav i zaštitu. To je također pokazatelj kratkoročnih užitaka.