Anđeli smrti

Vidjeti žeteoce koji rade svoj san, označava prosperitet i zadovoljstvo. U snu viđenje besposlen žetelac u snu, obeshrabrujući događaj će prekinuti vaše prosperitetne puta.