Labirint

Sanjanje i gledanje labirinta objašnjeno je kao san sa simbolizmom važnim za sanjara. Ovaj san znači da ćete biti uključeni u moje komplicirane situacije gdje će vaša domaća sfera biti potpuno nepodnošljiva. Sanjanje o kompliciranoj nepravilnoj mreži prolaza ili putova u kojima je teško pronaći način ima tajnu poruku za vas. Ako netko. Počnimo. San da vidi sebe ili nekog drugog u labirintu zelenih vinove loze i drva, znači neočekivani oblač sreće, gdje se očekuje očaj i gubitak. Sanjanje o tome da si ovdje ima tajnu poruku za tebe. Ako netko. Počnimo. U snu da vidi sebe ili drugu osobu u labirintu noći ili tame, označava bolest i gorke probleme.