Laboratoriju

Kada ste u laboratoriju u snu, kako san simbolizira iskustva koja radite sa svojim životom i osjećaje koje osjećate. Možda provjeravaš za što si sposoban. San o tome ili gledajući laboratorij može ukazivati na faze svog života kroz koje prolazite i promijenite se dok ih dobivate.