Gunk

Kada prolazite kroz blato u snu, onda označava mali raspad unutar vašeg projekta.