Oštrice

San na oštrici simbolizira odvajanje ili odvajanje oblika. Primjer: Mladić je sanjao da vidi nekoga s ogromnom oštricom koja se drži na njima. U životu je bio blizu da kaže svom nasilnom pravom kontrolu tata da je dobio dobar posao koji će ga pustiti van.