Kormilo

Kormilo u snu znači način na koji si izabrao da živiš. San pokazuje da sve odluke koje si donio ovise samo o tebi.