Smeće

San o smeću simbolizira misli, osjećaje, navike ili životne situacije koje želite riješiti. Smeće ukazuje na stvari u životu koje su neproduktivne, ili kontaminirati druga područja vašeg života. Vjerovanje ili situacija više vam nisu korisne.