Promjena u slobodnom vremenu

San da vidim labavu promjenu koja simbolizira moć, resurse ili sposobnosti koje imate i koje nisu tako jednostavne za korištenje kao što biste željeli da budu. Vi ste u mogućnosti učiniti nešto kad god želite, ali nema posla ili poteškoća uključeni.