Karta

San na karti simbolizira vaše razumijevanje smjera vašeg života, ili gdje ste trenutno kao što pokušati postići ciljeve. To također može biti prikaz akcijskog plana da biste dobili ono što želite ili napraviti promjenu. San o karti zemlje simbolizira razumijevanje značenja vašeg života, kako doživljavate određeno stanje uma. Zemlja tada odražava stanje uma u kojem se nalazi. Pogledajte odjeljak teme za zemlje za detaljnije simbolike zemlje. San da imaju poteškoća u razumijevanju ili čitanju da karta simbolizira izgubljeni osjećaj, ili poteškoće u figuring out gdje ste trenutno život ide. Primjer: Čovjek je sanjao da vidi kartu svoje zemlje. U stvarnom životu, pokušavao je shvatiti koja mu je svrha života i kako bi trebao živjeti.