Stroj

San o automatu simbolizira nešto u vašem životu što osjećate je uvijek tu ako želite. Iskustva koja se uvijek mogu imati kada se tako osjećaš.