Prosjak

Kada vidite mendicants u snu, onda to pokazuje poremećaje vaših shema.