Tekstualne poruke

San o tekstualnim porukama simbolizira tihu komunikaciju ideja ili namjera. Reci nekome o čemu razmišljaš, a da im zapravo ne kažeš. Tekstne poruke mogu odražavati govor tijela, ton glasa ili implicitnu gestu. Primjer: Djevojka je sanjala o tome kako joj sestra šalje poruke dječaku kojeg je voljela poslati. U stvarnom životu, nije bila sigurna o dječaku koji joj se više sviđala nakon što ih je predstavila. Dječakova sestra poruke koje je voljela tekst odražavale su njezine tjeskobe o tihom jeziku tijela ili odnosu koju se bojala između njih. Primjer 2: Žena je sanjala o provjeri SMS poruka na svom mobitelu. U stvarnom životu flertovala je s muškarcima na poslu i radila geste kako bi signalizirala interes.