Bilijar

Da biste vidjeli biljarski stol u snu označava potrebu za komunikacijom. Možda postoji potreba za timskim radom.