Mokrenje

Ako ste mokrili u snu, onda to može ukazivati na stvarnu potrebu za mokrenjem u vašem budnom životu. Možda čvrsto spavate, stoga se fizičke potrebe prosljeđuju u vašim snovima. S druge strane, san o mokrenju mogao bi predstavljati stanje vašeg uma, gdje se nepotrebno riješite. Ako si vidio sebe kako mokriš pred drugim ljudima, onda ti predlažem da malo privatnostiš u svom životu. Ako vidite tuđi urin, onda to označava stvari koje ste odbili uzeti tu određenu osobu.