Mikroskopom

San s mikroskopom koji simbolizira pažljiv pregled ili kontrolu određenih problema ili situacija.