Samostan

Sanjate i vidite sebe ili nekog drugog u snu da budete samostan, ukazuje da morate naučiti i istražiti više o sebi. To je vrijeme samopromišljanja i samoishiжaja.