Rođenja

San o porodu simbolizira početak nove situacije, odnosa ili faze vašeg života. To također može biti prikaz novih ideja ili projekata. Došlo je do promjene u životu sanjara. Ljudi koji diplomiraju, započinju novu karijeru, počinju ili završavaju vezu ili često pomiču san o porodu. Zapitaj se što je novo u tvom životu? Alternativno, sanjanje o rođenju može odražavati doba buđenja ili novog života. Diplomirao na novoj razini odgovornosti. Negativno, rađanje može odražavati početak novog problema ili straha. Oživi negativna situacija. Osjeжam se nemoжnim prestati pogoršavati situaciju. Rastući bolovi. Primjer: Žena je sanjala da ima neugodno rođenje. U stvarnom životu, počela je kažnjavati svog sina tinejdžera zbog njegovog rastućeg nepoštovanja ponašanja i počela joj je eksplodirati u lice. Neugodno rođenje odražava njezine osjećaje o sebi, diplomirajući na višoj razini majčinske odgovornosti kao njezin sin pretvara u nepredvidljiv tinejdžer, zahtijevajući više krute.