Britva

Sanjanje i viđenje britve tumači se kao podsvjesna preporuka za sanjara da smatra da postoji situacija ili problem koji trebate izgladiti.