Brodova

San o velikom brodu simbolizira navigaciju ili eksploataciju negativnih situacija bez rizika. Nesigurnost u vašem životu da se bave bez osjećaja pritiska, zastrašivanja ili sramote.