Magla

Sanjar koji vidi sebe prolazi kroz maglu je patnja, ima problema i zbunjen. Moћda ne vidiљ stvari jasno i ne moћeљ naжi pravi izlaz iz svog ћivota.