Gnijezdo

San o gnijezdu simbolizira svijest o vašim ciljevima ili želi biti moguća ako ste dovoljno strpljivi. Shvativši sve što želite da se dogodi polako u razvoju. Udobnost, sigurnost, zaštita, rustikalnost ili nove mogućnosti. Alternativno, gnijezdo također može odražavati emocionalnu ovisnost. Sanjanje o gnijezdu punom jaja simbolizira puno potencijala za stvari koje će se dogoditi u vašem životu, ako ste strpljivi. Primjer: Mlada žena je sanjala da bude unutar gnijezda. U stvarnom životu, radila je puno profesionalaca spremnih za poslovnu priliku koja je osigurana njome. Gnijezdo je odražavalo njezin osjećaj povjerenja da će u vrijeme koje će imati sve kvalifikacije koje su joj potrebne za početak karijere i novog života.