Rosa

Ako ste vidjeli rosu, koja je padala na vas, takav san ukazuje na ponovno rođenje i vitalnost vašeg životnog vijeka. Možda ste u stanju vašeg uma gdje se osjećate u potpunom miru.