Morski jež

Morski jež san ukazuje na bespomoćnost svog stanja u posebnoj situaciji