Oksidacije

San o hrđe simbolizira zanemarivanje. Problemi koji su ignorirani ili su previše rastreseni brinuti o bilo čemu.