Vijke

San o vijku simbolizira trajne ili ozbiljne izbore koji imaju izlaz ako je potrebno. Ozbiljne izbore s načinom prilagodbe ili prilagodbe ako je potrebno. Potreba da osjetiš trajnost dok ne budeš spremna za promjenu.