Pau-Brazil

San o kanadskim sekvojima simbolizira dugovječnost ili nešto za što ne možeš vjerovati da će nestati. Negativno, sequoia može odražavati probleme za koje mislite da su preveliki da bi nestali.