Breskve

San o breskvi simbolizira primijetiti sebe ne moraju brinuti ikada opet. Stvari su super za tebe.