Oružja

San o ruci simbolizira funkciju, doseg ili što je moguće. Ruke odražavaju status, talente, doseg ili resurse koji su dostupni vama ili neki aspekt sebe. San o nedostatku ruke simbolizira gubitak funkcije, dosega ili produžetak sebe. Neko područje vašeg života nije u stanju ispravno funkcionirati ili je ograničeno. San s prekriženim rukama simbolizira neki aspekt sebe koji je tvrdoglav, protiv ili ne treba surađivati. Vidjevši mišićne ruke simbolizira da vi ili neki aspekt vaše osobnosti je genijalan ili učinkovit. Imati moć postići ciljeve, ili ~posegnuti~ na ono što želite. Negativno, mišićne ruke mogu ukazati na snažne ili genijalne negativne aspekte vaše osobnosti. Vjerovanja ili situacije s kojima se može biti teško suočiti.