Pitanja

San da bude pitanje može predstavljati situaciju koja vam daje nesigurnost. Možda, vi ispitujete ili razmatrate važnost područja vašeg života. Pitate se jeste li na pravom putu sa svojim odlukama ili način života. Biti pitanje također može biti prikaz situacije koja osporava uspostavljeni red vašeg života. Sanjanje o pitanju nekome može predstavljati vaše nesigurne osjećaje o događaj nešto drugo sa svojim životom ili stvaranje promjena. Alternativno, pitanje može odražavati vaš pokušaj osporavanja statusa quo ili utvrđenog redoslijeda odnosa. Primjer: Čovjek je sanjao da bude pitanje. U životu je posjetio duhovno povlačenje i volio i stvarno počeo se pitati je li uvijek želio ići kući.