Bisera

San bisera simbolizira osjećaj da je ideja ili situacija savršena. Vjerujući da je nešto savršeno divno ili nema ništa loše u tome uopće. To također može biti prikaz divljenja za kako savršeno ili divno nešto je. U stvarnom životu, trudnoća je počela ulaziti u završne faze i ideja trudnoće biti lijepa je izgubio za nju. Naporan rad i trud nošenja djeteta počeli su se zadržavati. Primjer 2: Čovjek je sanjao o grebanju bisera. U stvarnom životu, mislio je da ima savršenu ideju i odjednom shvatio da je pogriješio što je pogriješio.