Perverznjak

Sanjanje i vidjevši da perverznjak se tumači kao podsvjesna preporuka za sanjara da misle o tome možda on ili ona ima problema s blizinom u nekoj vezi. Pokuљavaљ se drћati podalje i sprijeиiti te da budeљ povrijeрen.