Poslovna osoba

San o poduzetniku simbolizira aspekt sebe koji je dobro organiziran, vješt ili stručnjak na određeni način razmišljanja.