Harpun

San s harpunom simbolizira veliki problem ili situaciju koja se mora dobro riješiti prvi put.