Pionir

Ako ste pionir u snu, ovaj san ukazuje na avanturu koja vam je trebala da saznate tko ste. Poduzeo si prvi korak da prepoznaš isto bolje.