Pištolj

Sanjate da ste ciljajući pištolj pokazuje da pokušavate postići određeni cilj. Međutim, ako tonovi sna je da od straha, ljutnje i agresije, onda pištolj znači moć kojom morate da se brani od straha i ljutnje. Ako želite bolje razumjeti svoj san, pročitajte o oružju.