Pompomi

San pompoms simbolizira entuzijazam ili ohrabrenje za tuđi uspjeh. Jedna ili druga osoba radi kako bi pokazala svoju podršku ili motivirala druge. Lijepa ili prekrasna gesta pokazati da ste podrška nekoga.