Popeye

San o mornaru Popeyeu simbolizira izbor da učini sve što ne želiš da se suočiš s nečim opasnim.