Srebro

Za san srebra ukazuje na ženske aspekte sanjara. To je također simbol mudrosti i intuicije ima.