Prisutan

San o primanju poklona simbolizira novo područje vašeg života koje je samo za vas. Osjećam se posebno u vezi nečega što ti se dogodilo. Poseban tretman neke vrste. Alternativno, dar može simbolizirati svoje talente, kreativnost ili nešto posebno u vama. Prirodna sposobnost. San da se obasuti darovima može predstavljati pohvale ili priznanje. Osjećaj da ste se održava u visoko poštovanje. San davanja nekome dar može odražavati poseban tretman koji dajete nekome. Komplimenti, priznanje ili činjenje usluge nekome.