Rasizam

Vidjeti rasizam je izražajni simbol sna. To je važan znak, koji bi trebao biti objašnjen kao pokazatelj da možete biti vrlo kritični i diskriminirajući u nekoj situaciji vašeg budnog života. Možda si lažno presudio nekoga zbog načina na koji se on ili ona pojavili. Sanjanje da si rasist ukazuje na tvoju nevoljkost i odbijanje da budeš izostavljen. Odbijate da vas otpuste. Ako vjerujete u rasizam, onda je san odraz vaših buđenja ideala i uvjerenja.