Radari, radarski

Kada vidite ili koristite radar u snu, onda takav san pokazuje šesto čulo koje nosite sa sobom. Možda ti tvoj nesvjesni um pokušava reći nešto važno.